Translate

czwartek, 29 grudnia 2016

Analiza Fundamentalna Szwecji 29.12.2016Szwecja
1.      PMI
PMI na poziomie przekraczającym znacznie linię Mean. Ostatni odczyt 57,3. Trend wzrostowy. Oznacza to rozwój szybszy niż przeciętny 2,5% PKB rocznie. Oczekiwania pozytywne dla rozwoju gospodarki.

2.      Stopa bezrobocia
Bezrobocie na poziomie 6,2%. Trend jest spadkowy co oznacza że coraz więcej obywateli ma pracę i tendencja ta jest wzrostowa. Linia Mean została przekroczona w dół, co oznacza pozytywne oczekiwania dla ekonomii.

3.      PKB
PKB jest na poziomie 2,8% y/y za 3 kwartał 2016 roku i wykazuje tendencje spadkową od początku 2016. W perspektywie 5 lat, od początku 2012 ta tendencja jest wzrostowa. Linia Mean została przekroczona, co oznacza pozytywne oczekiwania dla gospodarki.

4.      Inflacja
Od 2013 do 2016 roku inflacja była bardzo niska i oscylowała wokół 0%. Od początku 2016 roku nastąpiła zmiana, która objawia się stopniowym wzrostem inflacji. Ostatni odczyt wynosi 1,4%, tendencja wzrostowa co oznacza pozytywne oczekiwania względem gospodarki. Linia Mean została już przekroczona, więc można spodziewać się szybszego rozwoju ekonomii.

5.      Polityka BC i stopy procentowe
Ostatnie posiedzenie BC było przeprowadzone 21.12.2016. BC utrzymuje stopy procentowe na poziomie 0,5%. Ostatnia obniżka była w lutym 2016 z -0,35% na -0,5%. W chwili obecnej stopy procentowe są niezmienione i stale utrzymywane na poziomie -0,5%.


BC obawia się że nie uda się przyśpieszyć inflacji z poziomu jej wzmocnienia zaobserwowanej w ostatnich miesiącach. W związku z tym, BC postanowił rozszerzyć zakup obligacji do połowy 2017 roku. Przewidywania były, że ogólnie będzie to 245 mld Koron, a w chwili obecnej jest to już 275 mld. 3 z 6 członków Rady było nastawionych negatywnie odnośnie dalszego luzowania. Mimo to, BC przewiduje pierwszą podwyżkę stóp dopiero na początku 2018 roku. Bank podkreśla również, że jest większe prawdopodobieństwo cięcia stóp w krótkim terminie niż ich podwyżki. BC zapowiada że w 2017 stopy jeszcze zostaną zmniejszone do -0,6% a dopiero potem zacznie się cykl podwyżek.
Obecnie sytuacja wygląda tak, iż cykl obniżek stóp jeszcze się nie zakończył, ale jesteśmy blisko końca i obecnie znajdujemy się w cyklu neutralnym z tendencją do dalszego luzowania czyli w konsekwencji osłabiania waluty. Takie jest nastawienie BC.
Tendencja PKB pozostaje w opinii Banku negatywna, pro spadkowa aż do 2019 roku, natomiast prognozy inflacyjne pozostają pozytywne.
Bank obawia się że inflacja mimo tego iż rośnie, istnieje ryzyko osłabienia tego trendu. Wzmocnienie waluty będzie negatywnie oddziaływać na presję inflacyjną.
Oświadczenie BC spowodowało umocnienie się Korony względem Euro z rejonu 9,73 do 9,61. 

Podsumowanie:

Gospodarka ma tendencję pro rozwojową, oczekiwania pozytywne, prawdopodobny szybszy od standardowego rozwój gospodarczy w kolejnych miesiącach.

Polityka Banku Centralnego ma tendencję negatywną, BC chce mieć słabszą walutę i obawia się że wzrosty mogą być niestabilne. Ton wypowiedzi pozostaje lekko Gołębi.

Reakcja Rynku na statement BC: kupno SEK, umocnienie się względem EURO o 1,21%. Z poziomu 9,7250 do poziomu 9,6070 w ciągu 1 dnia. Rynek zatem zareagował przeciwnie do nastawienia BC i dość pochopnie, BC jeszcze nie stwierdził, że chce mieć mocniejszą walutę.

Trzeba pamiętać, że wszystkie dywergencje, reakcje rynku które nie zgadzają się z rzeczywistością, odpowiednio wykorzystane mogą kreować okazje inwestycyjne!