Translate

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Reserve Bank of Australia, Polityka Monetarna, GDP, inflacja, stopy procentowe, PMI (15.01.2017)Reserve Bank of Australia, Polityka Monetarna, GDP, inflacja, stopy procentowe, PMI (15.01.2017)


Polityka Monetarna.

Na ostatnim spotkaniu RBA dnia 5 grudnia 2016 roku, ustalono neutralną politykę monetarną i pozostawiono główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 1,5%.
W sierpniu 2016, RBA obcięła stopę z 1,75% do 1,5%, oznajmiając, iż nie chcą mieć mocnego AUD, gdyż mogłoby to skomplikować przemiany gospodarcze które aktualnie dzieją się w Kraju i które są związane z boomem inwestycyjnym w sektorze wydobywczym.
Na poniższym wykresie widać, iż gospodarka Australii jest w cyklu obniżek oprocentowania:


Co ciekawe, deklaracja RBA (sierpień 2016) że nie chcą mieć mocnego AUD spowodowało najpierw niewielką reakcję spadkową, a potem silne wzrosty (dywergencja Bank Centralny kontra Rynek!) na parze AUDUSD.
W momencie tej wypowiedzi BC, cena AUD/USD oscylowała w rejonie 0,7500-0,7600, między poziomami BOX, co widać na poniższym wykresie:


Przez kolejne niemal 3,5 miesiąca mieliśmy ruchy konsolidacyjne, aż w końcu 9.11.2016 rozpoczął się ruch spadkowy który zapoczątkował nowe momentum spadkowe.
Wniosek jest taki, że cena będąc w rejonie 0,75-0,76 była ceną AUD zbyt wysoką dla RBA na początku sierpnia 2016.
Pytanie jest następujące: czy coś się w tej kwestii zmieniło na dzień dzisiejszy?
Na ostatnim posiedzeniu 5 grudnia 2016, cena AUD/USD oscylowała w granicach 0,74-0,75, po oświadczeniu Banku Centralnego, cena AUD niemalże pozostała w miejscu, AUD wówczas stracił w 5 minut po publikacji, 16 pips, co jest wartością nikłą, natomiast zmienność w ten dzień była bardzo mała na parze AUD/USD:


W swoim ostatnim oświadczeniu (5.12.2016), Bank miał nieco Jastrzębi ton wypowiedzi, który wynikał ze wzrostu cen surowców oraz globalnego wzrostu oczekiwań inflacyjnych, ale oznajmił również iż nie chce mieć mocniejszego AUD, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na Ekonomię i inwestycje w sektorze wydobywczym.
BC Australii zwraca uwagę na kondycję globalnej ekonomii, ekonomię Chin, ceny surowców, rynek pracy i jego koszty oraz rynek nieruchomości.


Wzrost Gospodarczy GDP.

Ostatni odczyt Wzrostu Gospodarczego był bardzo rozczarowujący dla Rynku. Oczekiwania były na poziomie 2,6% wzrostu r/r a odczyt wskazał na 1,8%. Był to spadek o niemal 50% w stosunku do ostatniego odczytu na poziomie 3,3% r/r i między wartością oczekiwaną a rzeczywistością. Rynek zareagował na to impulsem -50 pips na wykresie m5 i -60 pips na wykresie h1. GDP jest obecnie w trendzie spadkowym dla AUD, co przedstawia poniższy wykres:Inflacja.

Ostatni odczyt inflacji był 26.10.2016 i był on wyższy niż zakładano. Oczekiwania były na poziomie 1,1%, odczyt był na poziomie 1,3% a poprzedni odczyt to 1%. Oznacza to wzrost o 30% w stosunku do poprzedniego odczytu, wykres:


RBA chce aby inflacja oscylowała w rejonie 2-3%. Czynnikiem który działa negatywnie na inflację jest również słaby wzrost w kosztach pracy, które wzrosły o 1,3% między drugim a trzecim kwartałem 2016 roku.
Spodziewany jest wzrost gospodarczy do 3% w 2018 roku oraz podniesienie stóp procentowych pod koniec 2017 (OECD).


PMI.

Oczekiwania co do wzrostu gospodarczego są pozytywne, na co wskazuje wskaźnik Manufacturing PMI, jego ostatni odczyt 55,4 (2.1.2017) wzrósł o 1,2 pkt z 54,2. Co może wydać się niepokojące to fakt, iż trend dla PMI jest spadkowy, oraz linia Mean jest poniżej 50 dla okresu 10-letniego, natomiast krótko-średnioterminowo przyszłe wskazania dla GDP powinny być wyższe od oczekiwanych, ponieważ mamy odczyt sporo powyżej linii 50. Wykres:


Wnioski:

1. Nastawienie Banku Centralnego jest neutralne z tendencją spadkową. 
2. Gospodarka rozwija się, ale te wzrosty nie są tak mocne i stabilne jak zakłada Rynek i jak tego oczekuje RBA.
3. Inflacja jest sporo poniżej oczekiwań RBA.
4. PMI wskazuje wzrost, ale mogą wystąpić problemy w dłuższej perspektywie. 
5. Pozytywną nadzieją dla AUD mogą być wzrosty cen surowców na światowych rynkach, aczkolwiek jest to tylko nadzieja, która nie musi mieć nic wspólnego z Rzeczywistością.

AUD ma potencjał dalszej DEPRECJACJI, w średnim/długim terminie. Polityka monetarna Banku pozostaje akomodacyjna, w zależności od warunków i odczytów najważniejszych wskaźników, będzie dostosowywana do aktualnej sytuacji.

środa, 11 stycznia 2017

Analiza polityki Bank of England, Inflacja, wzrost gospodarczy, PMIs - 10 styczeń 201710-sty-2017. Analiza polityki Bank of England, Inflacja, wzrost gospodarczy, PMIs.


Bank Centralny, Inflacja, PKB. 

Bank of England utrzymuje neutralny kurs Polityki Monetarnej, stopa procentowa na poziomie 0,25%. Od sierpnia, czyli od daty Referendum, BC zwiększył stymulowanie gospodarki poprzez comiesięczne zakupy aktywów finansowych z 375 do 435mld Funtów. BC chce trwałego powrotu gospodarki do 2% inflacji. Wszyscy z 9 członków Komitetu Polityki Monetarnej było zgodnych co do obecnej polityki BC, wskazując umiarkowany wzrost presji inflacyjnej popartej trwałą, pewną konsumpcją.
Poziom inflacji wzrósł w Listopadzie do 1,2% r/r i był najwyższy w 2016 roku.
BoE przewiduje, że inflacja w ciągu pół roku od tego spotkania (grudzień, 15) wzrośnie do poziomu 2%, a głównym tego powodem ma być spadek wartości Funta. (może to sugerować, iż BoE spodziewa się wzrostu wartości dolara i tym samym spadek funta). Następnie w 2017 przewiduje się że inflacja urośnie do 2,8%.
Bank zwrócił również uwagę, że obecna cena Funta (1,27) będzie miała negatywny wpływ na inflację, przez co powinno to mieć odbicie na przewidywania inflacyjne w przyszłości i ostudzić bieżącą presję inflacyjną.
Nawet przy obecnej presji inflacyjnej, nastawienie Banku jest negatywne względem reakcji na inflację podwyżką stóp, z powodu że miałoby to nie pożądany, negatywny wpływ na pensje, bezrobocie i ekonomię.
Członkowie Komitetu jednogłośnie stwierdzili, że bazą dla nich do podjęcia decyzji (o zmianie polityki, a co za tym idzie – stóp procentowych), będzie pewność, że inflacja ustabilizowała się i w długim terminie 18-24 nie ulegnie ten fakt zmianie.
Oczywiście, istnieje wg Banku pewien limit inflacji która może być powyżej oczekiwań (Bank spodziewa się tego), który są w stanie zaakceptować przez pewien czas, a ten czas będzie zależał od powodu tej wyższej - niż planowana - inflacji wraz z oczekiwaniami inflacyjnymi oraz od spadku aktywności ekonomicznej (BoE będzie zatem zwracał uwagę w odczytach na wskaźniki dotyczące aktywności ekonomicznej).


Wzrost gospodarczy wyniósł w UK 2,2% w ujęciu rocznym, w trzecim kwartale (poprzedni odczyt za q2: 2,1%).
BoE przewiduje odczyt PKB 2,2% za 2016 rok, 1,4% w 2017 roku.
PMI.

Manufaktura wskazuje na solidny rozwój. Wartość =56,1 i jest powyżej linii Mean =52,3 (w ujęciu 5-letnim). O ile utrzyma się ten trend, wówczas przewidywania BC odnośnie PKB w przyszłości, mogą ulec pozytywnej zmianie, co może przełożyć się na spekulacje Rynku FX na kupno Funta (tutaj trzeba uważać, ponieważ BC jeszcze nie zmienił swojego nastawienia).
PMI jednoznacznie wskazuje na szybszy rozwój PKB w kolejnych odczytach.

Podsumowanie:

Nastawienie Banku Centralnego do zmiany Polityki Monetarnej jest neutralne, oczekiwania inflacyjne i wzrostu gospodarczego są pozytywne.


Uwaga!

UK jest w fazie negocjacji z UE warunków wyjścia z Unii, co może wprowadzić na rynek GBP niepewność i strach, oraz przełożyć się na dalszą deprecjację waluty brytyjskiej, mimo pozytywnych oczekiwań ekonomicznych!

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Wejście krótkoterminowe EUR/USD z dn. 30.12.2016

Witam, przed Nowym Rokiem udało się otworzyć i zarządzić pozycją na EUR/USD. Wejście było na poziomie 1,0570, wyjście na koniec sesji amerykańskiej na poziomie 1,0516. Zysk zrealizowany, natomiast potencjał ruchu jest dość spory, rejon dołków 1,035 a nawet niżej, wszystko będzie zależeć od dalszego nastawienia ECB i nastroju rynku.
Wejście było zrobione na podstawie przesłanek, które dały mi Edge (przewagę nad rynkiem):
1. Bezpodstawne wybicie w godzinach nocnych.
2. Wyczerpanie.
3. Wykonana korekta z wyższej ramy czasowej.
4. Nastawienie rynku przeciwne do nastawienia ECB oraz ogólnej sytuacji na rynkach finansowych.
5. Price Action które definitywnie pokazało opcję sprzedaży na ładnym poziomie korekty 56,4% z poprzedniego impulsu.


Umiejętność inwestycji z Nastrojem Rynku (lub przeciwko kiedy Rynek się myli) jest kluczową kwestią w osiąganiu długoterminowej przewagi nad rynkiem!

czwartek, 29 grudnia 2016

Analiza Fundamentalna Szwecji 29.12.2016Szwecja
1.      PMI
PMI na poziomie przekraczającym znacznie linię Mean. Ostatni odczyt 57,3. Trend wzrostowy. Oznacza to rozwój szybszy niż przeciętny 2,5% PKB rocznie. Oczekiwania pozytywne dla rozwoju gospodarki.

2.      Stopa bezrobocia
Bezrobocie na poziomie 6,2%. Trend jest spadkowy co oznacza że coraz więcej obywateli ma pracę i tendencja ta jest wzrostowa. Linia Mean została przekroczona w dół, co oznacza pozytywne oczekiwania dla ekonomii.

3.      PKB
PKB jest na poziomie 2,8% y/y za 3 kwartał 2016 roku i wykazuje tendencje spadkową od początku 2016. W perspektywie 5 lat, od początku 2012 ta tendencja jest wzrostowa. Linia Mean została przekroczona, co oznacza pozytywne oczekiwania dla gospodarki.

4.      Inflacja
Od 2013 do 2016 roku inflacja była bardzo niska i oscylowała wokół 0%. Od początku 2016 roku nastąpiła zmiana, która objawia się stopniowym wzrostem inflacji. Ostatni odczyt wynosi 1,4%, tendencja wzrostowa co oznacza pozytywne oczekiwania względem gospodarki. Linia Mean została już przekroczona, więc można spodziewać się szybszego rozwoju ekonomii.

5.      Polityka BC i stopy procentowe
Ostatnie posiedzenie BC było przeprowadzone 21.12.2016. BC utrzymuje stopy procentowe na poziomie 0,5%. Ostatnia obniżka była w lutym 2016 z -0,35% na -0,5%. W chwili obecnej stopy procentowe są niezmienione i stale utrzymywane na poziomie -0,5%.


BC obawia się że nie uda się przyśpieszyć inflacji z poziomu jej wzmocnienia zaobserwowanej w ostatnich miesiącach. W związku z tym, BC postanowił rozszerzyć zakup obligacji do połowy 2017 roku. Przewidywania były, że ogólnie będzie to 245 mld Koron, a w chwili obecnej jest to już 275 mld. 3 z 6 członków Rady było nastawionych negatywnie odnośnie dalszego luzowania. Mimo to, BC przewiduje pierwszą podwyżkę stóp dopiero na początku 2018 roku. Bank podkreśla również, że jest większe prawdopodobieństwo cięcia stóp w krótkim terminie niż ich podwyżki. BC zapowiada że w 2017 stopy jeszcze zostaną zmniejszone do -0,6% a dopiero potem zacznie się cykl podwyżek.
Obecnie sytuacja wygląda tak, iż cykl obniżek stóp jeszcze się nie zakończył, ale jesteśmy blisko końca i obecnie znajdujemy się w cyklu neutralnym z tendencją do dalszego luzowania czyli w konsekwencji osłabiania waluty. Takie jest nastawienie BC.
Tendencja PKB pozostaje w opinii Banku negatywna, pro spadkowa aż do 2019 roku, natomiast prognozy inflacyjne pozostają pozytywne.
Bank obawia się że inflacja mimo tego iż rośnie, istnieje ryzyko osłabienia tego trendu. Wzmocnienie waluty będzie negatywnie oddziaływać na presję inflacyjną.
Oświadczenie BC spowodowało umocnienie się Korony względem Euro z rejonu 9,73 do 9,61. 

Podsumowanie:

Gospodarka ma tendencję pro rozwojową, oczekiwania pozytywne, prawdopodobny szybszy od standardowego rozwój gospodarczy w kolejnych miesiącach.

Polityka Banku Centralnego ma tendencję negatywną, BC chce mieć słabszą walutę i obawia się że wzrosty mogą być niestabilne. Ton wypowiedzi pozostaje lekko Gołębi.

Reakcja Rynku na statement BC: kupno SEK, umocnienie się względem EURO o 1,21%. Z poziomu 9,7250 do poziomu 9,6070 w ciągu 1 dnia. Rynek zatem zareagował przeciwnie do nastawienia BC i dość pochopnie, BC jeszcze nie stwierdził, że chce mieć mocniejszą walutę.

Trzeba pamiętać, że wszystkie dywergencje, reakcje rynku które nie zgadzają się z rzeczywistością, odpowiednio wykorzystane mogą kreować okazje inwestycyjne!