Translate

środa, 11 stycznia 2017

Analiza polityki Bank of England, Inflacja, wzrost gospodarczy, PMIs - 10 styczeń 201710-sty-2017. Analiza polityki Bank of England, Inflacja, wzrost gospodarczy, PMIs.


Bank Centralny, Inflacja, PKB. 

Bank of England utrzymuje neutralny kurs Polityki Monetarnej, stopa procentowa na poziomie 0,25%. Od sierpnia, czyli od daty Referendum, BC zwiększył stymulowanie gospodarki poprzez comiesięczne zakupy aktywów finansowych z 375 do 435mld Funtów. BC chce trwałego powrotu gospodarki do 2% inflacji. Wszyscy z 9 członków Komitetu Polityki Monetarnej było zgodnych co do obecnej polityki BC, wskazując umiarkowany wzrost presji inflacyjnej popartej trwałą, pewną konsumpcją.
Poziom inflacji wzrósł w Listopadzie do 1,2% r/r i był najwyższy w 2016 roku.
BoE przewiduje, że inflacja w ciągu pół roku od tego spotkania (grudzień, 15) wzrośnie do poziomu 2%, a głównym tego powodem ma być spadek wartości Funta. (może to sugerować, iż BoE spodziewa się wzrostu wartości dolara i tym samym spadek funta). Następnie w 2017 przewiduje się że inflacja urośnie do 2,8%.
Bank zwrócił również uwagę, że obecna cena Funta (1,27) będzie miała negatywny wpływ na inflację, przez co powinno to mieć odbicie na przewidywania inflacyjne w przyszłości i ostudzić bieżącą presję inflacyjną.
Nawet przy obecnej presji inflacyjnej, nastawienie Banku jest negatywne względem reakcji na inflację podwyżką stóp, z powodu że miałoby to nie pożądany, negatywny wpływ na pensje, bezrobocie i ekonomię.
Członkowie Komitetu jednogłośnie stwierdzili, że bazą dla nich do podjęcia decyzji (o zmianie polityki, a co za tym idzie – stóp procentowych), będzie pewność, że inflacja ustabilizowała się i w długim terminie 18-24 nie ulegnie ten fakt zmianie.
Oczywiście, istnieje wg Banku pewien limit inflacji która może być powyżej oczekiwań (Bank spodziewa się tego), który są w stanie zaakceptować przez pewien czas, a ten czas będzie zależał od powodu tej wyższej - niż planowana - inflacji wraz z oczekiwaniami inflacyjnymi oraz od spadku aktywności ekonomicznej (BoE będzie zatem zwracał uwagę w odczytach na wskaźniki dotyczące aktywności ekonomicznej).


Wzrost gospodarczy wyniósł w UK 2,2% w ujęciu rocznym, w trzecim kwartale (poprzedni odczyt za q2: 2,1%).
BoE przewiduje odczyt PKB 2,2% za 2016 rok, 1,4% w 2017 roku.
PMI.

Manufaktura wskazuje na solidny rozwój. Wartość =56,1 i jest powyżej linii Mean =52,3 (w ujęciu 5-letnim). O ile utrzyma się ten trend, wówczas przewidywania BC odnośnie PKB w przyszłości, mogą ulec pozytywnej zmianie, co może przełożyć się na spekulacje Rynku FX na kupno Funta (tutaj trzeba uważać, ponieważ BC jeszcze nie zmienił swojego nastawienia).
PMI jednoznacznie wskazuje na szybszy rozwój PKB w kolejnych odczytach.

Podsumowanie:

Nastawienie Banku Centralnego do zmiany Polityki Monetarnej jest neutralne, oczekiwania inflacyjne i wzrostu gospodarczego są pozytywne.


Uwaga!

UK jest w fazie negocjacji z UE warunków wyjścia z Unii, co może wprowadzić na rynek GBP niepewność i strach, oraz przełożyć się na dalszą deprecjację waluty brytyjskiej, mimo pozytywnych oczekiwań ekonomicznych!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz