Translate

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Reserve Bank of Australia, Polityka Monetarna, GDP, inflacja, stopy procentowe, PMI (15.01.2017)Reserve Bank of Australia, Polityka Monetarna, GDP, inflacja, stopy procentowe, PMI (15.01.2017)


Polityka Monetarna.

Na ostatnim spotkaniu RBA dnia 5 grudnia 2016 roku, ustalono neutralną politykę monetarną i pozostawiono główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 1,5%.
W sierpniu 2016, RBA obcięła stopę z 1,75% do 1,5%, oznajmiając, iż nie chcą mieć mocnego AUD, gdyż mogłoby to skomplikować przemiany gospodarcze które aktualnie dzieją się w Kraju i które są związane z boomem inwestycyjnym w sektorze wydobywczym.
Na poniższym wykresie widać, iż gospodarka Australii jest w cyklu obniżek oprocentowania:


Co ciekawe, deklaracja RBA (sierpień 2016) że nie chcą mieć mocnego AUD spowodowało najpierw niewielką reakcję spadkową, a potem silne wzrosty (dywergencja Bank Centralny kontra Rynek!) na parze AUDUSD.
W momencie tej wypowiedzi BC, cena AUD/USD oscylowała w rejonie 0,7500-0,7600, między poziomami BOX, co widać na poniższym wykresie:


Przez kolejne niemal 3,5 miesiąca mieliśmy ruchy konsolidacyjne, aż w końcu 9.11.2016 rozpoczął się ruch spadkowy który zapoczątkował nowe momentum spadkowe.
Wniosek jest taki, że cena będąc w rejonie 0,75-0,76 była ceną AUD zbyt wysoką dla RBA na początku sierpnia 2016.
Pytanie jest następujące: czy coś się w tej kwestii zmieniło na dzień dzisiejszy?
Na ostatnim posiedzeniu 5 grudnia 2016, cena AUD/USD oscylowała w granicach 0,74-0,75, po oświadczeniu Banku Centralnego, cena AUD niemalże pozostała w miejscu, AUD wówczas stracił w 5 minut po publikacji, 16 pips, co jest wartością nikłą, natomiast zmienność w ten dzień była bardzo mała na parze AUD/USD:


W swoim ostatnim oświadczeniu (5.12.2016), Bank miał nieco Jastrzębi ton wypowiedzi, który wynikał ze wzrostu cen surowców oraz globalnego wzrostu oczekiwań inflacyjnych, ale oznajmił również iż nie chce mieć mocniejszego AUD, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na Ekonomię i inwestycje w sektorze wydobywczym.
BC Australii zwraca uwagę na kondycję globalnej ekonomii, ekonomię Chin, ceny surowców, rynek pracy i jego koszty oraz rynek nieruchomości.


Wzrost Gospodarczy GDP.

Ostatni odczyt Wzrostu Gospodarczego był bardzo rozczarowujący dla Rynku. Oczekiwania były na poziomie 2,6% wzrostu r/r a odczyt wskazał na 1,8%. Był to spadek o niemal 50% w stosunku do ostatniego odczytu na poziomie 3,3% r/r i między wartością oczekiwaną a rzeczywistością. Rynek zareagował na to impulsem -50 pips na wykresie m5 i -60 pips na wykresie h1. GDP jest obecnie w trendzie spadkowym dla AUD, co przedstawia poniższy wykres:Inflacja.

Ostatni odczyt inflacji był 26.10.2016 i był on wyższy niż zakładano. Oczekiwania były na poziomie 1,1%, odczyt był na poziomie 1,3% a poprzedni odczyt to 1%. Oznacza to wzrost o 30% w stosunku do poprzedniego odczytu, wykres:


RBA chce aby inflacja oscylowała w rejonie 2-3%. Czynnikiem który działa negatywnie na inflację jest również słaby wzrost w kosztach pracy, które wzrosły o 1,3% między drugim a trzecim kwartałem 2016 roku.
Spodziewany jest wzrost gospodarczy do 3% w 2018 roku oraz podniesienie stóp procentowych pod koniec 2017 (OECD).


PMI.

Oczekiwania co do wzrostu gospodarczego są pozytywne, na co wskazuje wskaźnik Manufacturing PMI, jego ostatni odczyt 55,4 (2.1.2017) wzrósł o 1,2 pkt z 54,2. Co może wydać się niepokojące to fakt, iż trend dla PMI jest spadkowy, oraz linia Mean jest poniżej 50 dla okresu 10-letniego, natomiast krótko-średnioterminowo przyszłe wskazania dla GDP powinny być wyższe od oczekiwanych, ponieważ mamy odczyt sporo powyżej linii 50. Wykres:


Wnioski:

1. Nastawienie Banku Centralnego jest neutralne z tendencją spadkową. 
2. Gospodarka rozwija się, ale te wzrosty nie są tak mocne i stabilne jak zakłada Rynek i jak tego oczekuje RBA.
3. Inflacja jest sporo poniżej oczekiwań RBA.
4. PMI wskazuje wzrost, ale mogą wystąpić problemy w dłuższej perspektywie. 
5. Pozytywną nadzieją dla AUD mogą być wzrosty cen surowców na światowych rynkach, aczkolwiek jest to tylko nadzieja, która nie musi mieć nic wspólnego z Rzeczywistością.

AUD ma potencjał dalszej DEPRECJACJI, w średnim/długim terminie. Polityka monetarna Banku pozostaje akomodacyjna, w zależności od warunków i odczytów najważniejszych wskaźników, będzie dostosowywana do aktualnej sytuacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz